طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bearbaiting به فارسی bearbaiting یعنی چه

bearbaiting


نوعى تفريح که دران سگها رابجان خرس مقيد درزنجير مياندازند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها