معنی و ترجمه کلمه beckon به فارسی beckon یعنی چه

beckon


اشاره کردن( باسريادست)،بااشاره صدا زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها