طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه begrudge به فارسی begrudge یعنی چه

begrudge


غرولند کردن ،غبطه خوردن ،مضايقه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها