طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bidden به فارسی bidden یعنی چه

bidden


فرمودن ،امرکردن ،خواندن ،پيشنهاد دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها