طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه biparous به فارسی biparous یعنی چه

biparous


دوقلوزا،توام زا،دومحورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها