طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه biradial به فارسی biradial یعنی چه

biradial


دوشعاعى ،داراى دوشعاع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها