معنی و ترجمه کلمه bitters of life به فارسی bitters of life یعنی چه

bitters of life


تلخى ها يامرارتهاى زندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها