معنی و ترجمه کلمه bomb release point به فارسی bomb release point یعنی چه

bomb release point


علوم نظامى : نقطه رهايى بمب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها