طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه boomerang به فارسی boomerang یعنی چه

boomerang


چوب خميده اى که پس از پرتاب شدن نزد پرتاب کننده برميگردد،(مج ).وسيله اى براى رسيدن بهدفى يا(مخصوصا )عملى که عکس العمل ان بخودفاعل متوجه باش د

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها