معنی و ترجمه کلمه botanical pesticide به فارسی botanical pesticide یعنی چه

botanical pesticide


زيست شناسى : افت کش گياهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها