طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه brainwash به فارسی brainwash یعنی چه

brainwash


مغز شويى ،اجبار شخص بقبول عقيده تازه اى ،تلقين عقايد ومسلک تازه اى ،شستشوى مغزى دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها