معنی و ترجمه کلمه branch control structure به فارسی branch control structure یعنی چه

branch control structure


کامپيوتر : ساختار کنترل انشعاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها