طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه breech loader به فارسی breech loader یعنی چه

breech loader


علوم نظامى : تفنگ ته پر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها