معنی و ترجمه کلمه building trade joinery به فارسی building trade joinery یعنی چه

building trade joinery


علوم مهندسى : نجارى ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها