طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bulk properties به فارسی bulk properties یعنی چه

bulk properties


شيمى : خواص گروهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها