طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه by degress به فارسی by degress یعنی چه

by degress


خردخرد،بتدريج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها