طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه by law به فارسی by law یعنی چه

by law


طبق ايين نامه
علوم نظامى : طبق مقررات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها