طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه call out به فارسی call out یعنی چه

call out


اعلام خطر
علوم نظامى : اعلام خطر کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها