معنی و ترجمه کلمه call over the coals به فارسی call over the coals یعنی چه

call over the coals


سرزنش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها