طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calory به فارسی calory یعنی چه

calory


)= calorie(واحد سنجس گرما،کالرى
روانشناسى : کالرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها