طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه candle-ends به فارسی candle-ends یعنی چه

candle-ends


ته شمع ،باقى مانده هرچيزکه مردم لئيم جمع مى کنند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها