طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cannon ball به فارسی cannon ball یعنی چه

cannon ball


ورزش : سرويس چکشى ،پرش با بدن جمع
علوم نظامى : گلوله توپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها