طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cantarellus به فارسی cantarellus یعنی چه

cantarellus


(گ.ش ).نوعى قارچ کوهى خوراکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها