معنی و ترجمه کلمه capaciously به فارسی capaciously یعنی چه

capaciously


بطور وسيع

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها