طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه capacitance of a conductor به فارسی capacitance of a conductor یعنی چه

capacitance of a conductor


الکترونيک : ظرفيت سيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها