معنی و ترجمه کلمه care killed the cat به فارسی care killed the cat یعنی چه

care killed the cat


غصه انسانراهرقدرهم نيرومند باشد ازپادرمياورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها