معنی و ترجمه کلمه center threequarter back به فارسی center threequarter back یعنی چه

center threequarter back


ورزش : بک وسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها