طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chain gang به فارسی chain gang یعنی چه

chain gang


دسته اى از محکومين که بهم زنجير شده اند،هم زنجير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها