معنی و ترجمه کلمه chilli به فارسی chilli یعنی چه

chilli


)=chili & chile(دارفلفل ،برباس ،گردفلفل ،خوراک لوبياى پر ادويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها