معنی و ترجمه کلمه chipping hammer به فارسی chipping hammer یعنی چه

chipping hammer


چکش اسکراب
علوم مهندسى : چکش بادى اهن بر
معمارى : چکش بادى اهنبر
علوم نظامى : قندشکن
علوم دريايى : قندشکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها