طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chiropody به فارسی chiropody یعنی چه

chiropody


)=podiatry(فن معالجه ودرمان امراض پا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها