طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه circular cross section به فارسی circular cross section یعنی چه

circular cross section


معمارى : مقطع گرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها