طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه circumlocation به فارسی circumlocation یعنی چه

circumlocation


دورزدن درسخن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها