معنی و ترجمه کلمه clupable bankruptcy به فارسی clupable bankruptcy یعنی چه

clupable bankruptcy


قانون ـ فقه : ورشکستگى به تقصير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها