طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه coherent scattering به فارسی coherent scattering یعنی چه

coherent scattering


شيمى : پراکندگى همدوس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها