معنی و ترجمه کلمه collector electrode به فارسی collector electrode یعنی چه

collector electrode


علوم مهندسى : الکترود کلکتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها