معنی و ترجمه کلمه collegial به فارسی collegial یعنی چه

collegial


مربوط به دانشکده ،دانشکده اى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها