طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه combined arms team به فارسی combined arms team یعنی چه

combined arms team


تيم مرکب ،تيم رسته هاى مرکب( حدود گروهان)
علوم نظامى : تيم رسته هاى مرکب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها