معنی و ترجمه کلمه combined transport operator (cop) به فارسی combined transport operator (cop) یعنی چه

combined transport operator (cop)


بازرگانى : عامل حمل و نقل ترکيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها