طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه common fate به فارسی common fate یعنی چه

common fate


روانشناسى : سرنوشت مشترک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها