معنی و ترجمه کلمه common goods به فارسی common goods یعنی چه

common goods


بازرگانى : کالاى مورد نياز عموم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها