معنی و ترجمه کلمه common items به فارسی common items یعنی چه

common items


قطعات عمومى
علوم نظامى : اقلام تدارکاتى عمومى اقلام مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها