طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه communications terminal به فارسی communications terminal یعنی چه

communications terminal


کامپيوتر : ترمينال هاى ارتباطى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها