طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه comparative judgement به فارسی comparative judgement یعنی چه

comparative judgement


روانشناسى : قضاوت تطبيقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها