معنی و ترجمه کلمه compass error به فارسی compass error یعنی چه

compass error


علوم هوايى : جمع انحراف تغييرپذيرى و خطاى گردش شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها