طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه complementary range به فارسی complementary range یعنی چه

complementary range


علوم نظامى : برد مربوط به زاويه تصحيح تکميلى تراز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها