معنی و ترجمه کلمه cone of silence به فارسی cone of silence یعنی چه

cone of silence


منطقه کور
علوم نظامى : مخروط سکوت راديويى فضاى مخروطى خلاء راديويى بالاى برج مراقبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها