طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه conferree به فارسی conferree یعنی چه

conferree


)conferee(مشاوره کننده ،همرايزن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها