طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه confessor به فارسی confessor یعنی چه

confessor


معترف ،کسى که کيش خود را اشکارا اعتراف ميکند،اقرار اورنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها