معنی و ترجمه کلمه consensual validity به فارسی consensual validity یعنی چه

consensual validity


روانشناسى : اعتبار وفاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها